رئیس جمهور آمریکا می‌تواند استفاده از هر برنامه‌ای که ریسک امنیتی دارد را ممنوع کند.

مکان شما:
رفتن به بالا