رئیس کمیته تحقیق حقوق‌های نجومی مجلس، در ماه صد میلیون حقوق می‌گیرد

مکان شما:
رفتن به بالا