رایتل در حالی اسپانسر استقلال شده که سود خالص آن در سال 1401، 30 میلیارد تومان است

مکان شما:
رفتن به بالا