رحیم مشایی در شمال کشور و دور از مردم زندگی می‌کند و حمید بقایی به بیماری عصبی دچار شده است.

مکان شما:
رفتن به بالا