رشد سید ابراهیم رئیسی در ساختار قضائی کشور از سال ۶۴ و با اراده و حمایت موسوی خوئینی‌ها بود.

مکان شما:
رفتن به بالا