رضا تقی‌پور از سوی رئیسی به عنوان مسئول فضای مجازی ستاد رئیسی منصوب شد.

مکان شما:
رفتن به بالا