رهبر انقلاب اسلامی گفته است مذاکرات وین نباید فرسایشی شود.

مکان شما:
رفتن به بالا