رهبر انقلاب در پاسخ به یک استفتا انداختن رای سفید به صندوق را حرام اعلام کرد.

مکان شما:
رفتن به بالا