رهبر انقلاب رعایت پروتکل‌های کرونا را واجب شرعی دانسته‌اند.

مکان شما:
رفتن به بالا