رکوردشکنی ۱.۲۳ میلیونی صادرات نفت ایران برای اولین بار پس از خروج ترامپ از برجام

مکان شما:
رفتن به بالا