رییس بانک مرکزی گفته است که قیمت دلار غیررسمی فقط در واردات قاچاق و خروج سرمایه نقش دارد

مکان شما:
رفتن به بالا