زاکانی: در حالی که در دولت روحانی رشد نقدینگی به ۱۰۱ درصد رسید، در دولت رئیسی به ۲۳ درصد رسید

مکان شما:
رفتن به بالا