زمان خاتمی هر کارگر با حقوق پایه، ‌می‌توانست صد کیلو گوشت بخرد

مکان شما:
رفتن به بالا