ساخت ایرانی‌ترین فاز پارس جنوبی ۱۴ سال طول کشیده، در حای که میانگین ساخت سایر پالایشگاه‌ها ۷ سال بوده است

مکان شما:
رفتن به بالا