سازمان بازرسی کل کشور گفته است که مدرک تحصیلی زاکانی مرتبط با ضوابط انتخاب شهردار نیست.

مکان شما:
رفتن به بالا