سرانه مصرف انرژی ایرانیان از متوسط جهانی بیشتر و از کشورهای حاشیه خلیج فارس کمتر است

مکان شما:
رفتن به بالا