سرعت اینترنت موبایل در ایران تقریبا نصف متوسط سرعت جهانی و سرعت اینترنت ثابت، یک پنجم متوسط جهانی است.

مکان شما:
رفتن به بالا