سعید جلیلی برای پرداخت بدهی‌های ستاد تبلیغاتی‌اش از مردم کمک خواسته است.

مکان شما:
رفتن به بالا