سوئیس از شهروندانش خواسته خانوارهایی که گرمایش منازلشان از حد مجاز بیشتر است را معرفی کنند.

مکان شما:
رفتن به بالا