شاخص رشد اقتصادی در شش ماهه نخست سال جاری، بیش از ۶ درصد بوده است

مکان شما:
رفتن به بالا