شرایط گرفتن و پس‌دادن وام اربعین، مصداق ربا و حرام است

مکان شما:
رفتن به بالا