شرکت ارتباطات زیرساخت در شش ماه ابتدایی سال به اندازه کل سال گذشته سود کرده است

مکان شما:
رفتن به بالا