شهرداری پاریس کمیته‌ای را برای همزیستی با موش‌ها تشکیل داده است.

مکان شما:
رفتن به بالا