شهرک‌نشینان مسلح اسرائیلی، افراد غیرنظامی نیستند

مکان شما:
رفتن به بالا