طبق برنامه زاکانی حدود ۵۳۳ تن طلا برای یارانه نیاز است درحالی که تولید طلای سالانه ۸ تن است

مکان شما:
رفتن به بالا