طبق تصمیم سندیکای بیمه گران ایران، پژوپارس، ملاک ارزیابی خسارت خودروهای نامتعارف در بیمه شخص ثالث شد

مکان شما:
رفتن به بالا