طبق طرح صیانت حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک و مضر، حتی نگهداری سگ، گربه، خرگوش و لاک‌پشت هم غیرقانونی خواهد بود.

مکان شما:
رفتن به بالا