طبق ماده 279 قانون مجازات اسلامی، مجازات محاربه «اعدام» است.

مکان شما:
رفتن به بالا