طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تورم ایران از ۴۷% در سال ۲۰۲۳ به ۳۲% در سال ۲۰۲۴ کاهش می‌یابد

مکان شما:
رفتن به بالا