طبق گزارش رویترز ایران در ۹ ماه ۴.۲ میلیارد دلار تخفیف نفتی به چین داده است

مکان شما:
رفتن به بالا