طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، در صورت تصویب ضربه سختی به اقتصاد بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌زند و این نقض آشکار حقوق مردم است.

مکان شما:
رفتن به بالا