طلاب می‌توانند بدون نوبت واکسن بزنند.

مکان شما:
رفتن به بالا