ظریف در مذاکره با خارجی‌ها همیشه خندان و خوش اخلاق است، ولی با داخلی‌ها تهاجمی است

مکان شما:
رفتن به بالا