علت استعفای سید امیر موسوی از مجله رشد جوان، سیاست‌های متحجرانه مسعود فیاضی بوده است.

مکان شما:
رفتن به بالا