علت ترک تهران توسط چمران و رفتن به جبهه برای همیشه، شروع مجدد روابط ایران و لیبی و انحلال کمیته پیگیری وضعیت موسی صدر بود

مکان شما:
رفتن به بالا