علیرضا زاکانی گفته است: «رئیسی به من گفت شما بروید شهرداری، من هم کمک می‌کنم.»

مکان شما:
رفتن به بالا