علی‌رغم مخالفت میراث فرهنگی، تعدادی از خانه‌های واجد ارزش تاریخی شیراز توسط شهرداری تخریب شده است

مکان شما:
رفتن به بالا