علی بهادری جهرمی تحصیلات و دانش ندارد و تنها با فعالیت‌ در هیئت، سخنگوی دولت شده است

مکان شما:
رفتن به بالا