ربیعی، سخنگوی دولت، در نامه‌ای به استانداران کشور دستور انتقاد از رئیسی را صادر کرده است.

مکان شما:
رفتن به بالا