علی شمخانی از هئیت مدیره منطقه آزاد اروند برکنار شد

مکان شما:
رفتن به بالا