عملکردی در سطح انسانی در بازی دیپلماسی با ترکیب مدل‌های زبانی و استدلال استراتژیک

مکان شما:
رفتن به بالا