فاطمه صداقتی، گوینده رادیو، به علت مصاحبه درباره واکسن کرونا با حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس و نقد عملکرد مسئولین، توبیخ و ممنوع‌الکار شد.

مکان شما:
رفتن به بالا