فرانسه ۶ میلیارد یویو به اوکراین کمک مالی کرده است

مکان شما:
رفتن به بالا