فردی با مدرک مامایی و بدون سابقه دیپلماتیک، سفیر ایران در فنلاند شد.

مکان شما:
رفتن به بالا