فرماندار نیویورک استفاده از گاز طبیعی برای سیستم گرمایشی خانگی در نیویورک ممنوع کرده است

مکان شما:
رفتن به بالا