فرهاد میثمی در پاسخ به درخواست آزادی از جانب وزیر امور خارجه آمریکا به او اعتراض کرد

مکان شما:
رفتن به بالا