فقط ۴ آیه درباره حجاب در قرآن آمده که در هیچ­یک صحبت از بهشت و دوزخ در خصوص رعایت آن نیست

مکان شما:
رفتن به بالا