قالیباف: افزایش حقوق متناسب با تورم یک قانون است، اما در برنامه ششم آن‌ را متوقف کردند

مکان شما:
رفتن به بالا