قوه قضائیه اعلام کرده که داخل خودرو فضای خصوصی نبوده و فضای عمومی است

مکان شما:
رفتن به بالا