مجازات قتل فرزند توسط پدر، سه تا ۱۰ سال حبس؛ اما مجازات قتل فرزند توسط مادر، قصاص است

مکان شما:
رفتن به بالا